Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO HMED

 

   TRỤ SỞ : 122/5 BIS PHẠM VĂN HAI ,P.2 ,Q.TB ,TP.HCM

   VPGIAO DỊCH :  49 NGÔ THỊ THU MINH ,P.2 ,Q.TB ,TP.HCM   

   PHONE : 028.3991.7168 – 3991.9123   -    FAX : 028.3991.7169

  EMAIL :  hmed@hmed.com.vn   ; hmed.hcm@gmail.com    

                                                                            WEBSITE : www.hmed.com.vn  -  www.hmed.vn

                                                             

                                                        

                                                        VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MỸ (USA)

                                                         9418 PICKSTONE 

                                                         FAIRFAX , VIRGINIA (VA 22032)

                                                         UNITED STATES 

                                                         PHONE : +1 717 874 8360