Sản phẩm

MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ NỘI TẠI

, CHUYÊN DỤNG CHO BỆNH VIỆN

Medical MPS System

Model : MPS-800

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

 

 

 

- CẤU HÌNH MPS-800 :

+ Hệ thống siêu lọc và đa khử khuẩn không khí : lọc thô Prefilter , lọc khử mùi Carbon filter, siêu lọc vi bụi HEPA-HM (Class 10.000) , siêu lọc VOC filter , hệ đa khử khuẩn -khử virus đa tầng UVc/254nm có hiển thị và cảnh báo công suất khử khuẩn (Realtime / Made in Europe )

- CHUYÊN DỤNG TRANG BỊ CHO BỆNH VIỆN :

+ Phòng bệnh 

+ Phòng cách ly chống nhiễm chéo 

+ Phòng khám chống nhiễm chéo 

+ Hành lang vô khuẩn , phòng thay đồ bệnh viện ,...

+ Phòng áp lực âm , phòng áp lực dương ,...

 

THÁNG 05/2020 :

CÔNG TY HMED VINH DỰ LÀ NHÀ THẦU CUNG CẤP HỆ THỐNG THIẾT BỊ SIÊU LỌC VÀ

KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ NỘI TẠI CÔNG NGHỆ MPS-800

,TRANG BỊ CHO TOÀN BỘ KHU PHÒNG KHÁM XUẤT CẢNH CHỐNG NHIỄM CHÉO (PHÒNG DỊCH)  

HỆ THỐNG THIẾT BỊ  ĐẠT TIÊU CHUẨN CAO VỀ  SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ

,BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO BÁC SĨ, BỆNH NHÂN VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ TRÁNH LÂY NHIỄM CHÉO 

( ĐẠT CHUẨN CDC-USA )