Tin tức » Tin liên quan

MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA SỨC CĂNG BỀ MẶT CỦA GIỌT NƯỚC VỚI  HIỆU QUẢ KSNK

TRONG LÀM KHÔ DỤNG CỤ Y TẾ KHÔNG CHỊU NHIỆT

 

ĐỘC CHẤT GÂY UNG THƯ TRONG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN

SỰ QUAN TRỌNG VỀ CHUYÊN MÔN KSNK LIÊN QUAN TỚI BN COVID-19

PHUN KHÍ OZONE GIÚP BỆNH VIỆN KHỬ KHUẨN VIRUS COVID-19

Nhiều phòng mổ không đạt tiêu chuẩn vi sinh- Báo Lao Động , phát hành ngày 1/7/2010

EO_Ethylene Oxide là một trong 05 độc chất gây ung thư cơ bản

, không được sử dụng trong ngành y tế

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẢI ƯU TIÊN DÙNG HÀNG TRONG NƯỚC

Báo Tuổi Trẻ - phát hành ngày 06/01/2012

Sources of Contamination in the Cleanroom

Báo Sài Gòn Giải Phóng ,phát hành ngày 17/01/2009

(Tác giả : PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư - Chủ tịch Hội Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Phía Nam )

TÀI LIỆU THAM KHẢO-KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Báo Thanh Niên , Phát hành ngày Thứ năm - 19/9/2013

BÁO THANH NIÊN ,PHÁT HÀNH THỨ HAI ,NGÀY 3/06/2013

(TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - số 6 / 2011 -BỘ Y TẾ )

CÔNG TY PETECH-HMED VINH DỰ CUNG CẤP HỆ THỐNG CẤP KHÍ SIÊU SẠCH UCASS-11P CHO KHOA GHÉP TẾ BÀO GỐC -BỆNH VIỆN TMHH TP.HCM ,VÀ CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG CA GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

(TRÍCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA TS.VÕ THỊ HẠNH THU - TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

- CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI NHÌ SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VN -VIFOTEC NĂM 2010)

BÁO PHỤ NỮ CHỦ NHẬT , SỐ 28 ,NGÀY 16/7/2006

THƯ MỜI HỌP CHUYÊN GIA 15-10-2016

BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ , NGÀY 24/01/2013

Catalogue : The 125L Ozone Sterilizer  - TSO3 - Canada

BÁO TUỔI TRẺ , PHÁT HÀNH THỨ HAI ,NGÀY 3/06/2013

BÁO VIETNAMNET , PHÁT HÀNH NGÀY 7/5/2013

CÔNG VĂN 536-BQL -5-11-2015

CÔNG VĂN TTYT GỞI CTY HMED 20-4-2016